CONSULTANT

ייעוץ שיווקי מיומן – כיצד יועיל לעסק שלך

כל עסק מהווה זירה להגשמת חלומותיו של בעליו.

שאיפות רבות מעורבות בהקמת עסק: שאיפות להצליח, להגשים מטרות, להיות הטוב ביותר בתחום, לשרת את הלקוחות המרוצים הרבים ביותר ועוד.

על מנת להגשים את מטרותיו, בעל העסק טרוד ביצור, בשירות לקוחות, באדמיניסטרציה, והרבה פעמים אין לו זמן לעסוק בפעילות שמהווה את הבסיס לכל בית עסק – דהיינו השיווק.

גם אם ימצא את הזמן ותהיה לו מודעות לעסוק בשיווק בצורה מסודרת, עדיין לא תמיד יהיו לבעל העסק הכישורים לכך.

שיווק הינו תחום ייחודי המצריך הכשרה, ידע ונסיון.

שיווק כרוך בניתוח השוק, הכרת השחקנים האחרים בזירה, הבנת התחרות, הבנת קהל היעד – צרכיו ורצונותיו, יצירת בידול – אותו יתרון יחסי שיגרום ללקוחות להעדיף עסק אחד על משנהו.

כל זה דורש ידע והתמקצעות.

בעל העסק מומחה בתחומו אך אין לו את הידע וההכשרה לעסוק בכל הפעילויות השיווקיות.

בעלי עסק רבים אינם מקדישים לעניין השיווק את תשומת הלב הראויה ונוקטים בגישה הישראלית הידועה של "יהיה בסדר" ו-"מה שיהיה יהיה". הם מסתמכים על המזל, על המקרה, על הפניות שהם מקבלים מלקוחות, חברים ומשפחה, ואינם משקיעים בתחום זה מאמץ מיוחד.

לעומתם, עוד ועוד בעלי עסקים מכירים בצורך לקבל עזרה מקצועית על מנת להזניק את העסק שלהם ולקדם אותו.

בעל עסק המכיר בכך, יפנה באופן טבעי ליועץ עסקי שיסקור יחד איתו את מטרות העסק ודרכי פעולתו, ויתכנן את המסלול בו יצעד העסק להשגת אותן מטרות.

אחת הפעולות החשובות של ייעוץ עסקי קשורה בייעוץ שיווקי.
כשהוא חובש את הכובע של יועץ שיווקי, היועץ יבצע בדיוק את אותן פעולות שנזכרו למעלה, דהיינו ניתוח השוק, הכרת המתחרים, יצירת הבידול הראוי. לאחר מכן היועץ השיווקי יקבע את המדיות באמצעותן ישווק העסק ויכין תכנית שיווקית שתפרט את הצעדים השיווקיים המעשיים בהם ינקוט העסק.

היועץ השיווקי ילווה את העסק, יבדוק מטרות מול יעדים ויוודא שהתכנית השיווקית משיגה את יעדיה. במידת הצורך הוא יבצע שינויים כדי להתאימה למציאות.