3632431064_fb55c5a189_z

מה הקשר בין תביעת נזקי גוף לתביעת נזיקין?

בחיי היום יום, כל אחד עלול להיפגע בנסיבות שונות ומשונות.

פגיעה עלולה להתרחש בבית בעת החלקה על רצפה רטובה או באמבטיה.

פגיעה יכולה להתרחש ברחוב, בעת שנתקלים במפגע כלשהו או בתאונת דרכים.

פגיעה עלולה להתרחש במקום העבודה כתוצאה מתאונת עבודה.

המשותף לכל המקרים שהוזכרו לעיל ורבים נוספים הינו שהנפגעים סובלים מנזקי גוף בדרגת חומרה כזאת או אחרת.
נזקי גוף שכאלו מפרים את שגרת יומם של הנפגעים, גורמים להם סבל, גורמים לא פעם להוצאות נוספות, פוגעים בהכנסה כתוצאה מהעדר אפשרות לעבוד, הכל בהתאם לחומרת הפגיעה.

למרות שמדרך הטבע נזקי גוף הם בעלי הפוטנציאל החמור, הרי שבמקרים רבים מעורבים גם נזקי רכוש באירועים מסוג זה.
דוגמאות לא חסרות, החל ממשקפיים שנשברו בעת נפילה כתוצאה מהיתקלות במפגע ברחוב, דרך צבע שנשפך על הרכב כתוצאה מרשלנותו של קבלן שיפוצים וכלה בנזק לרכב שנפגע בתאונת דרכים בשל רשלנותו של נהג אחר.

לעיתים באירוע מהסוג הנזכר מעורבים הן נזקי גוף והן נזקי רכוש, דוגמא בולטת הינה תאונת דרכים בה נפגע הרכב ובמקביל מתרחש נזק גוף.

לא פעם ניתן למצוא אחראי לנזק שקרה.

במקרה של תאונת עבודה ניתן לייחס, לא פעם, רשלנות כלשהי למעביד בגינה ניתן לדרוש ממנו פיצוי.
במקרה של תאונת דרכים, ניתן לעיתים לתבוע את הפוגע על אחריותו לנזק שנוצר ויש אינספור דוגמאות נוספות.

כאשר מתרחש נזק גוף יותר משמעותי, כדאי להתייעץ עם עורך דין נזקי גוף ולבדוק האם ניתן בגין אותו נזק לדרוש פיצוי מאדם או גוף כלשהו.

הזכות לקבלת פיצוי יכולה לנבוע מאחריותו של הגורם האחר לנזק שנוצר, לדוגמא במקרה של תאונת עבודה שניתן לייחס אותה לרשלנות המעביד.

לעיתים זכות שכזאת איננה תוצאת רשלנות של צד שלישי כלשהו אלא יכולה לנבוע מפוליסה שנערכה עבור הנפגע טרם הפציעה. לדוגמא, אדם שהחליק באמבטיה יכול לגלות שערך במועד כלשהו פוליסת ביטוח תאונות אישיות המפצה אותו בגין אובדן כושר עבודה זמני במקרה של תאונה במקום כלשהו ומסיבה כלשהי.

עורך דין נזקי גוף יידע לשאול את השאלות הנכונות, לקבל את המידע המתאים ולהנחות את הנפגע כיצד יוכל לקבל פיצוי.

לעיתים, כאמור, נזק גוף שכזה יכול להיות תוצאת רשלנות של גורם אחר.
לדוגמא, אדם הנפגע כתוצאה מהיתקלות במפגע ברחוב, יוכל להגיש תביעת נזיקין כנגד הרשות המקומית בתחומה נוצר המפגע. עורך דין נזיקין יוכל לברר את מידת אחריותו של צד שלישי בהתאם לנסיבות האירוע ולהמליץ לנפגע ביחס לסיכויי הצלחתה של תביעה שתוגש נגד האחראי לנזק ולטפל בתביעת נזיקין שכזאת לצורך השגת הפיצוי.

המסקנה מהאמור לעיל פשוטה.

אם את הנזק הגופני ניתן לייחס לאחריותו של גורם אחר, כדאי לערב עורך דין נזיקין לצורך הגשת תביעת נזיקין נגד גורם הנזק.
אם נזק הגוף נוצר באופן עצמי ועצמאי, יתכן שיהיה צורך לערב עורך דין נזקי גוף שיסייע לקבלת פיצוי מפוליסת ביטוח.

לעיתים יש חפיפה בין התחומים.
תביעת נזקי גוף באמצעות עורך דין נזקי גוף יכולה להיות מטופלת ומוגשת בין אם יש אחראי לנזק ובין אם לאו, דהיינו עורך דין נזקי גוף יכול לטפל בתביעה מסוג זה גם אם היא הופכת בעצם לתביעת נזיקין בשל אחריותו של צד שלישי לנזק הגוף.